Dzierżyński Jerzy   s. Jana ( Дзержинский Ежи сын Яна )

Биографические сведения:
1917 г.р. В годы войны воевал с немецкими оккупантами в Бригаде Вильгельма Виленского округа Армии Крайовой. Интернирован НКВД под Вильно как участник польского антифашистского подполья. Содержался в Рязанском лагере НКВД 454 (178-454). Племянник основателя ВЧК Феликса Эдмундовича Дзержинского. Репатриирован на родину в 1947 году.
Источники:
Индекс репрессированных, Т. XIII Узники Осташкова и Рязани. РГВА, НИПЦ Мемориал, Центр КАРТА, Варшава, 2002. (Indeks represjonowanych tom XIII Uwięzieni w Ostaszkowie i Riazaniu. RPAW, NIPC Memorial, Ośrodek KARTA, Warszawa, 2002)
Janusz Bohdanowicz. "BRYGADA WILHELMA. ARMIA KRAJOWA OKRĘG WILEŃSKI", Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Środowisko Wileńskie w Warszawie, 2008.

Изображения (2)

Изображение
Dzierżyński Jerzy s. Jana ( Дзержинский Ежи сын Яна ). 1917 г.р. В годы войны воевал с немецкими оккупантами в Бригаде Вильгельма Виленского округа Армии Крайовой. Интернирован НКВД под Вильно как участник польского антифашистского подполья. Содержался в Рязанском лагере НКВД 454 (178-454). Племянник основателя ВЧК Феликса Эдмундовича Дзержинского. Репатриирован на родину в 1947 году. Фото из работы Janusz Bohdanowicz. "BRYGADA WILHELMA. ARMIA KRAJOWA OKRĘG WILEŃSKI", Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Środowisko Wileńskie w Warszawie, 2008.
Изображение
Ежи Дзержинский - крайний справа. Dzierżyński Jerzy s. Jana ( Дзержинский Ежи сын Яна ). 1917 г.р. В годы войны воевал с немецкими оккупантами в Бригаде Вильгельма Виленского округа Армии Крайовой. Интернирован НКВД под Вильно как участник польского антифашистского подполья. Содержался в Рязанском лагере НКВД 454 (178-454). Племянник основателя ВЧК Феликса Эдмундовича Дзержинского. Репатриирован на родину в 1947 году. Фото из работы Janusz Bohdanowicz. "BRYGADA WILHELMA. ARMIA KRAJOWA OKRĘG WILEŃSKI", Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Środowisko Wileńskie w Warszawie, 2008.